1. Broby Hönsgård
  2. Höns
  3. Silverudds blå

Silverudds blå

Silverudds blå har ofta svart, blå och spättad fjäderdräkt. Silverudds blå har en varierande storlek och värper gröna ägg. Framavlades under 1980-talet av Martin Silverudd.

Silverudds blå
Silverudds blå

Hos Broby Hönsgård kan du köpa

Silverudds blå

Våra Silverudds blå till salu har ofta svart, blå och spättad fjäderdräkt. Silverudds blå har en varierande storlek och värper gröna ägg.

Kontakta Monica på telefon 070-644 42 15 eller e-post mo_johannesson@hotmail.com

Silverudds Blå ingår i gruppen kulturhöns, som har en kortare historik än sedvanliga lantraser. Den här rasens fjäderdräkt är av varierande färg, men ofta svart, blå och spättad. Storleken varierar ofta också. Värper gröna ägg.

Silverudds blå framavlades av Martin Silverudd under 1980-talet. Rasen avlades fram som en blandning mellan en dvärgversion av New Hampshire och en småvuxen Rhode Island Red.

Troligtvis använda han åtminstone två ytterligare raser. För att få till genen med blå skalfärg användes ättlingar till Cream Legbar. Tillsammans skapade generna för blå och brun skalfärg på ägget en gröna äggfärgen Silverudds blå idag producerar.

Som en fjärde ras anses det troligt att det var Silverudds Australorp som var det sista tillskottet till dagens Silverudds blå. Det är troligt att det var Australorpen som medförde att Silverudds blå fick sin blå färgteckning i fjäderdräkten.

Martin Silverudd kallade hönsrasen Svensk grönäggsvärpare innan han gick bort. Silverudds blå har också felaktigt kallats Isbar. Dagens namn på hönsrasen är en hyllning till rasens skapare och genen för den blåa fjäderdräkten.

Silverudds blå var dock med hög sannolikhet inte helt klar när Silverudd hastigt gick bort år 1986. Efter att den därefter spridits i stor utsträckning har den genetiska driften medfört att det finns en relativt stor variation i storlek, kroppsform och skalfärg.

Silverudds blå kännetecknas normalt av att dens grundfärg är svart. Det svarta bleks på en del Silverudds blå av genen för blått. Det här ger i enkel uppsättning ett blått djur och i dubbel uppsättning ett spättat djur.

Fjäderdräkten är svart, blå och spättat. Främst tupparna kan ha ett inslag av guld eller i silver i hals och på sadelfjädrar.

Silverudds blå är en aktiv och livlig hönsras. Hönsrasen tillhör en av de gamla svenska hotade kulturraserna.

I samarbete medKellfriGranngården