Rode Island Red

Rhole Island Red är en tung hönsras. Förkortas ofta till RIR. Namnet kommer efter att dens ursprung är Rhode Island och den distinkta röda färgen. Det är en utmärkt kött- och värpras.

En höna av Rhode Island Red väger normalt strax under 3 kg medan en tupp närmare 4 kg och ger bruna ägg om cirkus 55 gram stycket. Det finns en tysk dvärgvariant som väger 0,9 och 1 kg för höna respektive tupp som ger ljusbruna ägg som väger ungefär 40 gram.

Hönornas rovlust är svar. Men rasen har normalt en god befruktning av äggen. Trots att kycklingarna blir fullt befjädrade relativt sent är det en snabbvuxen ras. Hönorna kan börja värpa redan efter 6 månader.

Det är en ras med lugnt temperament. Den är heller inte benägen att flyga.