Orusthöna

Orusthöna är en hotad svensk lantrashöna. Det finns i dag bara omkring 500 djur kvar.

Orusthöns av Tom Svensson
Bole

Bole

Välmående höns är harmoniska höns! Hos Bole finns produkterna du behöver för att skapa en så trygg miljö som möjligt. Bole har allt för fågel- och äggproduktion. De har även delar eller kompletta hönsgårdar och en hel del tillbehör till utfordring.

Orusthöna är en hotad svensk lantrashöna. Det finns i dag bara omkring 500 djur kvar. Rasen salufördes fram till 1950-talet som orushöns och ansågs vara en korsningsprodukt, trots att den sedan länge varit vanlig på Orust och anpassat sig väl till de karga förhållanden som råder i skärgården.

Bevarandetarbetet för orusthönan påbörjades 1986 av Svenska Lanthönsklubben. 2001 fick rasen officiell så kallad genbanksstatus av Jordbruksverket.

Orusthönan är en ganska liten, hönorna väger 1 till 1,5 kg, tupparna 1,5 till 2 kg och äggen runt 50 gram. Fjäderfärgen är spräcklig svart och vit, tupparna kan ha inslag av viltfärg.

Under lång tid var höns något som fanns på varje gård, men inget man höll i större antal. Under 1800-talet började hönsuppfödning i större skala. För att få sorter som var mer lämpade för kommersiell ägg- och/eller köttproduktion importerades stora mängder höns, och många korsningar skedde med de inhemska sorterna.

De hönsstammar som bevarats sedan 1800-talets början kallas lanthöns. Dit hör Gotlandshönan, Bohuslän-Dals svarthöna och Orusthönan.

Under 40- och 50-talet gick alla lanthönsraser starkt tillbaka i och med de små lantbrukens avveckling och kampanjer för den italienska hönsrasen leghorn. Räddningsåtgärder vidtogs ganska sent för orusthönan eftersom den ännu på 70-talet uppfattades som en korsningsprodukt.

Det finns idag färre än 500 individer kvar, vilket gör rasen akut utrotningshotad. Det är osäkert om den genetiska variationen är tillräckligt stor för att den skall kunna bevaras.

Nordens Ark är en djurpark som bland annat har specialiserat sig på hotade nordiska gamla lantraser. Djurparken har Orusthönan på sin Lantgård.

Orusthönor har sedan lång tid varit vanliga på Orust och anpassat sig till den karga, vindpinade miljön. De är små i maten och kan hitta tillräckligt med föda bland våra magra bergsknallar.

Fjäderdräkten kännetecknas av en oregelbunden fläckighet i svart och vitt. På enstaka djur, särskilt tupparna, går den vildfärgen igenom som ett orange eller gult inslag i hals och sadelfjädrar.

Äggen är medelstora mellan 50-55 gram och benvita till svagt brunaktiga i färgen. Lusten att ruva är inte så utpräglad, men de hönor som ruvar är också utmärkta mödrar. De har ett livligt temperament och tupparna är mycket aktiva. Behandlas de lugnt blir de emellertid tama och tillgivna.