Orusthöna

Orusthönan är en hotad svensk lantras. Det finns idag bara omkring 500 djur kvar i Sverige. Rasen såldes fram till 1950-talet som orusthöns. Den ansågs vara en korsningsprodukt och därför inte lika attraktiv. Men den har länge befunnit sig på Orust och har därför anpassat sig till de relativt karga förhållanden som en skärgård erbjuder.

Eftersom att Orusthöns är en hotad hönsras påbörjade Svenska Lanthönsklubben bevarande av denna ras redan år 1986. Så sent som år 2001 fick Orusthöns den så kallade genbanksstatus hos Jordbruksverket. 

Orusthönan är en ganska liten, hönorna väger 1 till 1,5 kg, tupparna 1,5 till 2 kg och äggen runt 50 till 55 gram. Fjäderfärgen är spräcklig svart och vit, tupparna kan ha inslag av viltfärg.

Denna hönsras var under 1800-talet en populär hönsras och fanns nästan på vartenda gård, om än i ringa antal. I ett projekt att få hönsraser som var mer kommersiellt lämpade importerades utländska hönsraser varpå dessa ofta korsades med inhemska. Den ursprungliga Orusthönan är därför få till antalet idag. 

Men Orusthönan är en av de få som sedan 1800-talets början har kallats lanthöns och har därför bevarats. 

Under 1940- och 1950-talet blev de flesta lanthönsraser mindre populära med anledning av att små lantbruk industrialiserades och blev större. 

Orusthönans ägg är benvita och brunaktiga i färgen. Lusten att ruva är inte speciellt stor. Däremot, de hönor som ruvar tar hand om sina kycklingar väl. Hönsrasen har ett livligt temperament och tupparna är mycket aktiva. Behandlas de lugnt blir de definitivt tillgivna.

Källa: Nordens Ark

Källa: Orust Kommun

Bild: Orusthöna Av Höstblomma – Eget arbete, CC BY-SA 3.0