Holländsk Vithätta

Holländsk vithätta härstammar från Holland och är en lätt hönsras. Den har ett säreget utseende med en stor och rundad hätta. Värper vita ägg som väger ungefär 45 gram.

En Holländsk vithätta kom från Östersjöområdet redan under medeltiden. Den har sitt ursprung från Holland, varav namnet.

Hönsrasen har ett säreget utseende där hönorna har en stor och rundad hätta. Tupparnas hätta är något spretigare än hönornas, men i stora drag liknande.

Höna av Holländsk vithätta väger normalt ungefär 1,5 kg medan en tupp omkring 2 kilogram. Holländsk vithätta dvärg finns också. Dvärg väger ungefär 800 gram och 900 gram för en höna respektive tupp.

Den Holländska vithättan värper vita ägg som väger ungefär 45 gram för en höna av den stora varianten. Dvärgvariantens ägg väger lite mindre, ungefär 40 gram. Hönornas ruvlust är av varierande natur. Normalt har de goda värpegenskaper tack vare att de ser efter sina kycklingar väl.

Denna hönsras finns i flera färgvarianter. Holländsk vithättas färg delas upp i beroende på om de har vit eller en svart hätta ävensom om hättan är i samma färg som resterande del av kroppen.

De med vit hätta kan ha blå, gökfärgad, kanttecknad, svart, svart/vittfläckig eller vit kropp. De med svart hätta har normalt enbart vit kropp. Helkroppsfärgade kan normalt komma i blå/kanttecknad, gökfärgad, svart eller svart/vitfläckig färg.

Till sättet är Holländsk vithätta är normalt lätt att få tam. Den är sällan aggressiv mot andra höns. Däremot upplevs den ibland som lite flaxig och nervös av sig. En anledning till detta är troligen att rasens stora hätta begränsar hönsens synfält, varför individerna lättare kan överraskas av exempelvis en människa som plötsligt dyker upp i deras närhet.

Bild: Holländsk Vithätta tagen av MikaelLindmark, CC BY-SA 3.0, via Wikimedia Commons