Åsbohöns

Åsbohöns. En ras som härstammar från skogsbygderna i norra Skåne och Småland. Har anpassat sig efter de förutsättningar som under dess historia har rått i dessa områden. Den anses vara bevarandevärd som en svensk lantras och anses vara en resurssnål hönsras, tack vare att den har varit vanlig i relativt fattiga trakter. 

Den skyddas därför oförädlad i genbank av Svenska Lanthönsklubben, på uppdrag av Jordbruksverket. Den nu bevarande stammen härstammar från de skånska byarna Esborarp och Linneröd.

Färgen är mycket varierande, från svart till vete, blå, vitspräcklig och vildfärgad med inslag av andra färger på hals och sadel. Hönorna ska väga mellan 1 och 1,5 kilogram och tupparna mellan 1,5 och 2 kilogram.