Hönshus – Den kompletta guiden

Hönshus kan se ut på många olika sätt. Ett hönshus kan passa på ett ställe men vara helt fel för en annan. Allt spelar roll. Men att skaffa ett hönshus och sedermera höns kan vara något av det bästa man kan göra.

Med höns kan du njuta av färska ägg varje dag samtidigt som hönsen kan hålla ordning i din trädgård. Hur stort hönshus du önskar, vilket budget du har och hur kunnig du redan är medför att ett givet hönshus passar dina behov.

Här kommer vi att gå igenom el hel del av det du behöver veta för att kunna bygga hönshus, hitta rätt hönshus till salu, hitta det bästa hönshuset för dina behov, ett hönshus inredning, vad det finns för flyttbara hönshus, smart hönshus och även några hönshus på hjul.

Först och främst är det av vikt att gå igenom vad det finns för lagar, regler, normer och sedermera krav på hönshus. Mått och bestämmelser för stall, byggnader och burar när det kommer till höns och kycklingar bestäms av Jordbruksverket.

Höns behöver sköta om sin fjäderdräkt för att hålla nere ohyrebeståndet och för att dom ska må gott rent allmänt. I denna artikel får ni läsa lite om olika typer av bad, men inte i den bemärkelsen att det innefattar vatten.

När höns är inne större delen av året ska dom ha tillgång till en plats att kunna ”bada” på. När dom är ute hittar dom oftast dessa platser själva, men är dem inomhus behöver dem detta för att kunna ta hand om sig själva.

Det finns mängder av olika varianter för våra höns och fjäderfä, och vad du väljer beror på ditt eget tycke och smak. Givetvis också vad hönsen verkar tycka om. Du kan ta in sand eller finare jord från din egna tomt, köpa sand (typ rådasand/sandlådesand osv.), använda torv, överbliven plantjord eller liknande. Du kan också mixa som du vill och prova och se vad hönsen verkar trivas med.

Men vad ska man ha badet i? Gärna något med lite högre kanter då det sprätter en del när dom badar. Det finns varianter där man använt gamla diskhoar, gamla däck, baljor av olika slag, pallkragar osv. Bara fantasin sätter gränserna.

Hönshus storlek

Jordbruksverkets krav och bestämmelser medför att det finns ett krav på ett hönshus storlek beroende på vad anledningen till hushållningen av höns eller kycklingar är.

Informationen om hönshus storlek utifrån Jordbruksverkets bestämmelser här hämtad 2019-12-17 från Jordbruksverkets ”Mått för stall, byggnader och burar för höns och kycklingar”. För uppdaterad och aktuell information, vänligen kontrollera Jordbruksverkets webbplats.

Frigående värphöns

Att ha frigående värphöns innebär att du som mest får ha 7,5 höns per kvadratmeter om hönsen väger åtminstone 2,4 kilogram (envåningssystem).

Vill du däremot ha lättare höns (höns som väger mindre än 2,4 kg) får du som mest ha 9 höns per kvadratmeter förutsatt att det enbart är en våning.

Vill du ha flera våningar i ditt hönshus får du ha maximalt 7 höns per kvadratmeter tillgänglig yta (yta som de kan använda). Men också maximalt 20 höns per kvadratmeter golvarea. Använd hönsnät för att skapa större yta till dina höns.

Du får ha maximalt fyra våningar i ett stall och varje våning måste ha minst 45 cm fri höjd.

Den tillgängliga utan definieras som en yta som hönsen alltid har tillgång till och måste vara minst 30 cm bred och ha åtminstone 45 cm fri höjd.

Värpreden har också en minsta storlek per höna beroende på typ av rede.

För fackreden måste varje höna ha åtminstone 0,0125 kvadratmeter. En redesyta måste vara minst 0,075 kvadratmeter och den kortaste sidan måste vara minst 24 cm.

Vill du ha ett kollektivrede måste varje höna ha lite mindre yta. Närmare bestämt 0,010 kvadratmeter. Men den minsta ytan måste vara minst 0,140 kvadratmeter och ha en kortaste sida om minst 35 cm.

Det finns även bestämmelser om ett hönshus golv. Minst en tredjedel av golvet ska vara täckt av strö samtidigt som åtminstone 0,025 kvadratmeter per höna. Golvet i ett hönshus får luta maximalt med 12 %.

Hönsen måste kunna äta. Därför finns det också bestämmelser kring som är till för att fodertrågen ska räcka till alla hönor.

Vill du ha raka fodertråg måste varje höna ha åtminstone 10 cm plats vid trågkanten. För runda fodertråg måste varje höna ha åtminstone 4 cm plats vid trågkanten.

Dina höns måste också kunna få i sig vätska. Därför måste varje höna ha åtminstone 2,5 cm plats vid trågkanten för raka vattentråg. För runda vattentråg räcker det med 1 cm per höna.

Utöver ovan bestämmelser finns det också riktlinjer kring hönornas sittpinne. Varje höna måste ha minst 15 cm utrymme på sittpinnen.

För att hönsen ska kunna sitta naturligt och bekvämt (helt enkelt må bra) måste de ha tillräckligt med utrymme. Pinnarna ska sitta en bit från väggen och de måste också ha tillräckligt med utrymme mellan varandra.

En sittpinne måste vara minst 20 cm från väggen. Om du vill ha fler än 350 höns får en sittpinne inte vara placerad direkt över ströet.

Hos Jordbruksverket finns det också bestämmelser för värphöns i burar, unghöns i burar, frigående unghöns och för slaktkycklingar. Vi rekommenderar att du läser mer på deras webbplats för mer information om deras riktlinjer.

Bygga hönshus

Det finns hönshus som är färdiga att sätta ihop och som går att köpa som ett set.

Du som vill bygga hönshus själv finns det en hel del saker att tänka på. Ovan bestämmelser från Jordbruksverket ger bra riktlinjer om vad som är lämpligt när du ska bygga eget hönshus.

Att använda och bygga hönsgård efter ritning kan vara bra för den som är nybörjare. Men ofta anpassar man hönsgårdar till terräng, plats och till vilken mängd höns man avser att hushålla.

Gör gärna detta också om du har ritning till hönshus som du vill dela med dig av. Normalt gör man kanske detta via Facebook eller andra sociala medier, men många besökare hittar precis som du hit (och det vore underbart att kunna visa ritningar till hönshus och hönsgårdar som används i praktiken).

Det finns också regler på kommunnivå som reglerar vad som är tillåtet i just din kommun. Främst för att ha höns i villaträdgårdar. Normalt får du ha 5 till 7 höns i din trädgård i ett vanligt villaområde. Men somliga kommuner har högre krav och det är därför viktigt att du kontrollerar vad som gäller i just din kommun.

I en vanlig villaträdgård kan det däremot räcka och vara optimalt med ungefär 4 till 6 höns. Det finns därför sällan anledning till att bygga ett för stort hönshus. Det viktiga är att hönshuset inte är för litet.

Bästa hönshuset

För att kunna hitta bästa hönshuset för dina behov behöver du ta reda på och bestämma vad du har för nutida och framtida krav på hönshuset.

Först och främst är antalet höns du har för avsikt att ha en stor roll. Du vill ha ett hönshus och eventuellt tillhörande hönsgård som är lagom stor till den mängd höns du ska ha.

Men det bästa är nog att hitta något som passar er. Att säga att ett hönshus är bäst är svårt eftersom att det beror på många faktorer.